U bent hier

Stichting

De Stichting Kritisch Commentaar Fiscale Wetgeving en Fiscaal Beleid is opgericht in 2009.
De Stichting heeft tot doel iedere 2 jaar een prijs uit te reiken aan een persoon of instelling die volgens het oordeel van het bestuur de Nederlandse belastingdienst, de Nederlandse belastingrechter en de Nederlandse fiscale wetgever in woord en geschrift het meest kritisch volgt of heeft gevolgd.

Het bestuur bestaat thans uit 6 leden:

  • Voorzitter: drs. J.H.W. Schipper (oud-vennoot Meijburg & Co)
  • Secretaris: prof. dr. J.W. Zwemmer (emeritus hoogleraar Belastingrecht UvA)
  • Penningmeester: drs. A. Swart (oud-vennoot Swart & Co, accountants
  • Lid: dr.L.J.A.Pieterse, verbonden zowel aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de de Vrije Universiteit  te Amsterdam als aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit te Leiden
  • Lid: dr.M.E.Oenema, verbonden aan de Erasmus Universiteit en tevens werzaam bij de Belastingdienst
  • Lid: prof.dr.E.Poelmann, hoogleraar Algemeen Belastingrecht/Fiscale Rechtsbescherming  Rijksuniversiteit Groningen en tevens werkzaam bij de Belastingdienst

De statuten luiden als vermeld in de bijlage hieronder. 
De Stichting is sinds 1 januari 2010 geregistreeerd als ANBI-stichting, RSIN 8217.82.952.
Haar IBAN rekeningnummer is NL42 RABO 0117 2380 58.
Het Kamer van Koophandel inschrijvingsnummer is 34373379.
De bestuursleden ontvangen geen beloning.
Het beleidsplan van de Stichting is hieronder vermeld.

 

Attachments: