U bent hier

Regels deelname en het inzenden van publicaties

 

Regels voor deelname aan de Prof.dr.D.Brüll-prijs

  1. De Prof.dr.D.Brüll-prijs wordt toegekend aan een auteur die naar het oordeel van het bestuur het functioneren van de wetgever, de belastingdienst en/of de belastingrechter op gefundeerde en systeemkritische wijze tegen het licht houdt en daarbij blijk geeft van een onorthodoxe visie op het Nederlandse fiscale bestel.
  2. Tot deelname worden in het bijzonder uitgenodigd studenten die een afstudeerscriptie hebben geschreven dan wel degenen die een proefschrift verdedigden.
  3. Publicaties kunnen niet alleen worden ingediend door de auteur zelf, maar ook worden voorgedragen door derden.
  4. Indiening van een publicatie dient bij voorkeur plaats te vinden via het e-mailadres profdrdbrullprijs@gmail.com dan wel door toezending aan het adres van het bestuur van de Stichting p/a Kerkstraat 339 B, 1017 HV Amsterdam.
  5. Degene die de Prof.dr.D.Brüll-prijs wint, ontvangt een oorkonde en een geldbedrag van € 15.000.
  6. Ter gelegenheid van de uitreiking van de Prof.dr.D.Brüll-prijs zal een speciale bijeenkomst worden georganiseerd waar het thema van de winnende publicatie nader belicht wordt.
  7. De redacties van de fiscale week- en maandbladen zal worden gevraagd verslag te doen van die bijeenkomst.

Inzenden Publicaties

Zij die publicaties willen aanbevelen voor de Prof.dr.D.Brüllprijs kunnen contact opnemen bij voorkeur via voornoemd email-adres.Zij die naar de prijs willen dingen worden van harte uitgenodigd hun publicaties via het e-mailadres: profdrdbrullprijs@gmail.com in te sturen. Ook is het mogelijk een publicatie toe te zenden aan het adres van het bestuur van de stichting p/a Kerkstraat 339 B, 1017 HV Amsterdam.