U bent hier

Levensbeschrijving Professor dr. D. Brüll

Dieter Brüll: Fiscaal jurist, hoogleraar, socioloog

Dieter Brüll was een moedig en onverbiddelijk strijder voor recht en waarheid. Hij werd geboren op 2 maart 1922 in Nürnberg als kind in een Duits gezin. Op twaalfjarige leeftijd raakte Dieter Brüll al in conflict met de nazi’s waardoor hij van school verwisselde. Kort daarna week de familie uit  naar Nederland.Van 1936 tot 1941 bezocht hij in Den Haag de Vrije School. In die tijd las hij voor het eerst het boekje 'Die Kernpunkte der sozialen Frage' van Rudolf Steiner.
Tijdens de oorlog werd Brüll wegens verspreiding van illegale geschriften ( het manifest van de “Weisse Rose”) door de bezetter opgepakt. Die liet hem op “dolle dinsdag” door een misverstand vrij, daardoor ontsnappend aan deportatie .
Dieter Brüll studeerde economie, sociologie en politicologie in Amsterdam.
In 1950 trouwde hij met Ellen Clotscher. Samen kregen zij twee kinderen , een zoon en een dochter.
Tussen 1951 en 1953 was Dieter Brüll  als medewerker betrokken bij het Amerika-instituut van de Universiteit van Amsterdam. In 1964 promoveerde hij “cum laude” op het proefschrift ”Objectieve en subjectieve aspecten van het fiscale winstbegrip: proeve van een toepassing van de Langen's beginselenleer op een specifiek onderwerp”, door fiscalisten daarna ook  gekenschetst als “de Bijbel van Brüll”. In hetzelfde jaar werd zijn proefschrift beloond met de Kluwerprijs voor de maatschappijwetenschappen .
In 1964 begon hij als docent aan de universiteit van Tilburg. Twee jaar later werd Brüll tot lector benoemd in  Rotterdam en in 1967 tot buitengewoon hoogleraar te Tilburg.
In 1975 volgde zijn benoeming tot gewoon hoogleraar in het belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast was Brüll 21 jaar lang actief als belastingadviseur. Hij werd vooral bekend als medewerker van het ( toen nog losbladige)  fiscale tijdschrift FED waar hij in annotaties  met tal van voorbeelden ambtelijke vergrijpen op fiscaal gebied aantoonde, niet als een persoonlijk falen, maar als een noodzakelijk gevolg van onze technocratische systemen. Bijzonder veel publiciteit kreeg Brüll’s voordracht op de Belastingconsulentendag in 1974 met als titel ”Fiscale mythologie”. Het rollenspel dat adviseurs, inspecteurs alsook  rechters spelen werd door hem messcherp geanalyseerd.
Verder raakte hij betrokken bij het Internationale Kultuurzentrum Achberg, lid van het  comité van aanbeveling) van de 'Aktion Dritter Weg' en in oktober 1972 mede-oprichter van de 'Arbeitsgemeinschaft für Dreigliederung des sozialen Organismus' in het Duitse Bochum. Daarnaast was Brüll zeer bekend als spreker, docent en publicist op het gebied van de sociale driegeleding. Ook was  hij betrokken bij de oprichting van de Triodosbank waarvan  hij ook commissaris werd. In 1976 waren Brüll  en zijn zoon Ramon mede-oprichters van het tijdschrift 'Info3' in Amsterdam. In 1983 ging Dieter Brüll met vervroegd pensioen om zich helemaal te kunnen wijden aan de sociale impuls van de antroposofie. Dieter Brüll overleed op 23 maart 1996.•

*Deze tekst is voor het grootste gedeelte overgenomen van de levenbeschrijving opgesteld door wijlen Taco Bay.